Ідеальна конкуренція проти монополістичної конкуренції

Ідеальна та монополістична конкуренція - це обидві форми ринкових ситуацій, що описують рівні конкуренції в ринковій структурі. Досконала конкуренція та монополістична конкуренція відрізняються між собою тим, що описують абсолютно різні ринкові сценарії, які передбачають різницю в цінах, рівні конкуренції, кількості учасників ринку та видів проданих товарів. У статті чітко окреслено, що означає кожен тип конкуренції для гравців та споживачів ринку, та показано їх чіткі відмінності.

Що таке ідеальна конкуренція?

Ринок з ідеальною конкуренцією - це дуже велика кількість покупців і продавців, які купують і продають ідентичний товар. Оскільки товар однаковий у всіх своїх характеристиках, ціна, що стягується всіма продавцями, є рівномірною ціною. Економічна теорія описує ринкових гравців на досконалому ринку конкуренції як недостатньо великих, щоб вони могли стати лідером ринку або встановлювати ціни. Оскільки продана продукція та встановлені ціни однакові, немає жодних перешкод для входу та виходу на такий ринковий ринок.

Існування таких досконалих ринків є досить рідкісним у реальному світі, а ідеально конкурентоспроможний ринок - це формування економічної теорії, яка допоможе краще зрозуміти інші форми ринкової конкуренції, такі як монополістична та олігополістична.

Що таке монополістична конкуренція?

Монополістичний ринок - це той, де є велика кількість покупців, але дуже мала кількість продавців. Учасники цих ринків продають товари, які відрізняються один від одного, і, отже, можуть стягувати різні ціни залежно від вартості товару, який пропонується ринку. У ситуації монополістичної конкуренції, оскільки продавців існує лише декілька, один більший продавець контролює ринок, а отже, має контроль над цінами, якістю та особливостями товару. Однак, як кажуть, така монополія триває лише в короткостроковій перспективі, оскільки така ринкова влада має тенденцію до зникнення в довгостроковій перспективі, коли нові фірми виходять на ринок, створюючи потребу в більш дешевій продукції.

Чим відрізняється Ідеальна конкуренція від Монополістичної конкуренції?

Ідеальні та монополістичні ринки конкуренції мають подібні цілі торгівлі, що забезпечує максимальну прибутковість та уникає збитків. Однак динаміка ринку між цими двома формами ринків досить чітка. Монополістична конкуренція описує недосконалу структуру ринку, протилежну до досконалої конкуренції. Ідеальна конкуренція пояснює економічну теорію ринку, яка, як насправді, не існує насправді.

Підсумок:

Ідеальна конкуренція проти монополістичної конкуренції


  • Ідеальна та монополістична конкуренція - це обидві форми ринкових ситуацій, що описують рівні конкуренції в ринковій структурі.

  • Ринок з ідеальною конкуренцією - це дуже велика кількість покупців і продавців, які купують і продають ідентичний товар.
  • Монополістичний ринок - це той, де є велика кількість покупців, але дуже мала кількість продавців. Учасники цих ринків продають товари, які відрізняються один від одного, а отже, можуть стягувати різні ціни.

  • Монополістична конкуренція описує недосконалу структуру ринку, протилежну до досконалої конкуренції.

  • Ідеальна конкуренція пояснює економічну теорію ринку, яка, як насправді, не існує насправді.